Seria zawodów PRS Poland Series składa się z w zależności od kalibru boczny/centralny od 4 do 6 meczy rankingowych. Aby być klasyfikowanym w ogólnopolskiej liście rankingowej, należy wziąć udział w minimum 2 meczach rankingowych, oraz w Finale. Do rankingu brane są dwa najlepsze starty z meczy rankingowych, których suma ma wagę 40%.

Finał ma wagę 60%, 40% sumy punktów dwóch meczy rankingowych, oraz finału tworzy ogólnopolski ranking roczny.

W przypadku kiedy ilość miejsc na zawody międzynarodowe, takie jak The European PRS Chamionship lub FInał Precision Rifle Series w USA są reglamentowane z uwagi na dużą ilość zawodników, wówczas ranking pełni rolę porządkową w przydzielaniu miejsc na starty dla zawodników będących w czołówce.

___________________________________________

The PRS Poland Series of competitions consists of, depending on the caliber of side/center, from 4 to 6 ranking matches. In order to be ranked in the nationwide ranking list, one must participate in a minimum of 2 ranking matches, and the Final. The two best starts from the ranking matches are taken for ranking, the sum of which has a weight of 40%.

The Final has a weight of 60%, 40% of the sum of the points of the two ranking matches, and the Final forms the nationwide annual ranking.

In the event that the number of places for international competitions, such as The European PRS Chamionship or FInal Precision Rifle Series in the United States are rationed due to the large number of competitors, then the ranking plays an orderly role in allocating starting places for the top competitors.